Hizmet Sözleşmesi – Sports Workers Office

Hizmet Sözleşmesi

İşbu Hizmet Sözleşmesi (‘Sözleşme’) Sports Workers Office’e ilişkin erişim, yönetim ve kullanım hakkındadır.

 1. TANIMLAR

Bu Sözleşmede kullanıldığı üzere belirli terimlere ilişkin olarak;

 1. Bağlı Kuruluş: söz konusu kuruluş tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, kontrol edilen veya konu ile ortak kontrol altında olan herhangi bir kuruluş,
 • Müşteri: Sports Workers Office ile bir Sipariş Formuna giren veya Hizmetleri kullanmak için başka bir şekilde kaydolan taraf,
 • Kurslar: Hizmetlerin bir parçası olarak Sports Workers Office tarafından sağlanan çevrimiçi kurslar,
 • Ücretler: Hizmetlere erişim için Müşteri tarafından Sports Workers Office’e ödenecek tutarlar,
 • Sipariş Formu: Hizmetlerin Ekip Planı sürümünü satın alan Müşteriler tarafından gönderilen elektronik siparişler dahil, Sports Workers Office ve Müşteri tarafından karşılıklı olarak yürütülen ve aşağıdakileri belirten sipariş belgesidir:
 • Hizmetlerin sağlanması için Müşteri tarafından Sports Workers Office’e ödenecek Ücretler,
 • Sports Workers Office tarafından Müşteriye sağlanacak Hizmetlerin süresi,
 • Hizmetlere erişim yetkisi olan Kullanıcıların sayısı ve
 • Sports Workers Office’nin Hizmetleri Müşteriye sağlamasına ilişkin diğer fatura ve ödeme bilgileri.
 • Kişisel Veriler: Müşterinin Hizmetlere ilişkin olarak sunduğu tüm kişisel veriler,
 • Hizmetler: Sports Workers Office tarafından sağlanan ve uzaktan eğitim sistemini benimseyen en az 10 saat sürecek olan Kursları içeren bir çevrimiçi eğitim platformu olarak SportsWO,
 • SportsWO: Sports Workers Office ve iştiraklerinden biri,
 1. Kullanıcılar: Müşterinin Hizmetlere erişme ve bunları kullanma yetkisi verdiği çalışanlar ve yükleniciler

Anlamına gelmektedir.

 • HİZMETİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

SportsWO, Hizmetleri Müşterinin, İştiraklerinin ve Kullanıcılarının bu Sözleşmenin şartları uyarınca ve bir Sipariş Formunda belirtildiği şekilde sunmayı kabul eder.

Bir Bağlı Katılımcı, bu Sözleşme tarafından yönetilen kendi ayrı Sipariş Formuna girdiğinde, bu Sipariş Formunun amaçları doğrultusunda, Ortak “Müşteri” olarak kabul edilecektir.

 • SINIRLAMALAR

İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri aşağıda belirtilen hususları yapmayacak ve ayrıca Kullanıcılarının olması halinde bahsi geçen kişilerin de aşağıda gösterilmiş olan hususları yapmasına izin vermeyecektir:

 1. Hizmetleri veya Kurslardan herhangi birini kopyalama, dağıtma, türev çalışmalar oluşturma, hackleme veya değiştirme,
 2. Uygunsuz, hak ihlalinde bulunan, saldırgan, ırkçı, nefret dolu, cinsiyetçi, pornografik, karalayıcı veya iftira niteliğinde herhangi bir içeriği Hizmetlere girmek,
 3. Müşterinin SportsWO tarafından yetkilendirilmediği API uç noktalarına erişim dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetlere erişmek için scrape, örümcek ağ sistemi veya herhangi bir türden otomatikleştirilmiş araç ve yöntemler kullanmak
 4. Hizmetlere rekabetçi bir ürün oluşturmak için Hizmetleri kullanmak,
 5. Hizmetlere oturum açma erişimini birden çok kişi arasında paylaşma, bir Kullanıcı lisansını devretme (iş atama değişikliği veya istihdamın sona ermesiyle bağlantılı olanlar hariç) veya Kullanıcılar dışındaki herhangi bir tarafın Hizmetleri kullanmasına izin verme,
 6. Hizmetlere zarar verebilecek herhangi bir bilgisayar kodunu, dosyasını veya programını tanıtmak,
 7. Hizmetleri yasa dışı veya başkalarının haklarını ihlal eden herhangi bir şekilde kullanmak veya 13 yaşın altındaki herhangi bir kişinin Hizmetleri kullanmasına izin vermek,
 8. SportsWO’nun API’lerini herhangi bir üçüncü tarafla önceden yazılı onay almaksızın kullanmak,

İşbu Sözleşme ile Müşteri, kendisinin veya Kullanıcılarının Türkiye Cumhuriyeti’nin geçerli ticari yaptırımlarına veya ambargolarına tabi olan herhangi bir ülkede veya Türkiye Cumhuriyeti tarafından özel olarak belirlenmiş ulusal veya liste dahilinde yasaklanmış taraflarda adı geçen bir kişi veya kuruluşta bulunmadığını veya bu ülkelerde ikamet etmediğini beyan ve garanti eder.

 • SÖZLEŞMENİN İHLALİ

SportsWO’nun, Müşterinin yukarıdaki Bölüm 3’te belirtilen kısıtlamaları ihlal ettiğini tespit etmesi durumunda, SportsWO söz konusu ihlali Müşteriye bildirebilir ve bu ihlali gidermek için müşteriye 10 günlük bir çözüm süresi tanıyabilir.

Müşteri bu tür düzeltilebilir ihlali gideremezse SportsWO, Müşteri veya ilgili Kullanıcılar için Hizmetlere erişimi sonlandırabilir veya askıya alabilir.

Herhalükarda 10 günlük çözüm süresine bakılmaksızın, SportsWO, olası zararları önlemek için acil eylem gerekmesi halinde herhangi bir zamanda Müşteri veya ilgili Kullanıcılar için Hizmetlere erişimi tamamen kendi takdirine bağlı olarak sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tutar.

 • ÜCRETLER

Müşteri, Ücretleri bir veya daha fazla Sipariş Formunda belirtildiği şekilde ödeyecektir.

Bir Sipariş Formunda aksi belirtilmediği sürece, tüm ücretler Türk Lirası olarak ödenir.

İlk abonelik döneminden sonra (Sipariş Formunda belirtildiği gibi) gelecekteki herhangi bir artımlı eklenti veya yenileme siparişi, satın alma sırasında geçerli olan abonelik standart fiyatına tabi olacaktır.

Müşterinin ödeme yapmakta gecikmesi durumunda SportsWO, aylık% 1,5’ten fazla faiz veya yasaların izin verdiği maksimum faizi talep etme hakkını saklı tutar ve tüm üçüncü taraf tahsilat masraflarından Müşteri sorumlu olur.

 • VERGİLER

İşbu Sözleşme uyarınca ödenmesi gereken Ücretler ve diğer tutarlar, herhangi bir geçerli satış, kullanım, tüketim vergisi veya diğer işleme dayalı vergiler (“Vergiler”) veya harçlar (faiz ve cezalar dahil) dahil olmak üzere herhangi bir vergi tutarını içermemektedir.

Müşteri, bu Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken tüm tutarları, yasalarca gerekmedikçe, tüm kesintilerden veya karşı iddia ya da mahsup haklarından arındırılmış olarak ödemeyi kabul eder. Bir kesinti veya stopaj gerekliyse Müşteri, SportsWO tarafından alınan net tutarın, kesinti veya stopaj gerekmemiş olsaydı SportsWO’nun alacağı tam tutara eşit olmasını sağlamak için ek tutarı ödemeyi kabul eder.

Müşteri, SportsWO’yu geri ödeyecek ve SportsWO’nun tahsil etmesi veya ilgili vergi makamlarına havale etmesi gereken Vergiler veya harçlar için SportsWO’yu sorumlu tutmayacaktır. Bu hüküm, SportsWO’nun gelir, imtiyaz ve istihdam vergileri veya Müşterinin SportsWO’ya geçerli bir vergi muafiyeti sertifikası vermesi koşuluyla Müşterinin muaf olduğu vergiler için geçerli değildir.

Bir vergilendirme makamının pozisyonunu veya vergilendirme politikasını değiştirerek SportsWO’nun Müşteriden vergi veya harç almasını gerektirmesi durumunda, SportsWO, Vergiyi Müşteri faturasına ekleyecektir.

 • GİZLİLİK
 1. Gizliliğin Kapsamı

Taraflardan her biri, ifşa eden taraf (“İfşa Eden Taraf”) tarafından söz konusu tarafa (“Alan Taraf”) ifşa edilen tüm kod, buluş, know-how veya ticari, teknik ve finansal bilgilerin, İfşa Eden Tarafın gizli bilgilerini oluşturduğunu kabul eder.

Gizli Bilgiler, ifşa sırasında gizli olarak tanımlanması veya ifşa edilen bilginin niteliği nedeniyle İfşa Edilen Tarafça gizli olduğunun makul şekilde bilinmesi koşuluyla. Kişisel Veriler, Gizli Bilgi olarak kabul edilir.

İşbu Sözleşme kapsamında, ayrıca, Gizli Bilgiler:

 1. İfşa Eden Tarafın ifşa etme zamanından önce kamuya açık olarak bilinmesi ve genel kullanıma açık hale getirilmesi,
  1. İfşa Eden Tarafın İfşa Eden Tarafın herhangi bir eylemi veya eylemi olmaksızın İfşa Eden Tarafa ifşa etmesinden sonra kamuya açık hale gelmesi ve genel kullanıma sunulması
  1. İfşa Eden tarafından ifşa edildiği sırada zaten İfşa Edilen Tarafın mülkiyetinde olması,
  1. Alıcı Taraf tarafından, üçüncü tarafın gizlilik yükümlülüklerinin bilinen bir ihlali olmaksızın elde edilmiş veya Gizli Bilgileri kullanmadan veya bunlara atıfta bulunmadan İfşa Edilen Tarafça bağımsız olarak, kapsamdan çıkarılmış olacaktır.

İfşa Edilen Taraf, yasaların gerektirmesi halinde İfşa Eden Tarafın Gizli Bilgilerini, ancak İfşa Eden açıklamadan önce gerekliliğin yazılı olarak derhal bildirilmesi ve bilgilerin kamuya ifşa edilmekten korunması hususunda bir emir alınmasına yardımcı olunması şartıyla, ifşa edebilir.

 • Kullanmama ve İfşa Etmeme

İşbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, açıkça yetkilendirilmedikçe veya Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olan durumlar dışında, Kabul Eden Taraf herhangi bir Gizli Bilgiyi üçüncü şahıslara ifşa etmemeyi ve Gizli Bilgileri, haklarını kullanmak veya sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olan amaçlar dışında kullanmayacağını taahhüt etmektedir.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bu bölümün hükümlerine bakılmaksızın, Müşteri, SportsWO’nun Kişisel Verileri aşağıdakiler için gerektiği gibi işleyebileceğini kabul eder:

 1. Anlaşma ve geçerli Sipariş Form (lar) ı uyarınca saklama ve işleme;
  1. Kullanıcılar tarafından Hizmetleri kullanımlarında başlatılan işlemler; ve
  1. Kullanıcı tarafından sağlanan diğer belgelenmiş makul talimatlara (örneğin, e-posta veya destek biletleri yoluyla) uymak için işlem yapmak, bu tür talimatların Sözleşmenin şartlarıyla tutarlı olduğu durumlarda.

Müşteri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında herhangi bir Kişisel Veriyi sağlamadan önce SportsWO’dan bir veri koruma sözleşmesi kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesi, saklanması, gerektiği durumlarda imha edilmesi ve Özel Nitelikli Kişisel veriler için açık rıza metninin gönderilmesini isteme hakkına sahiptir. Ayrıca SportsWO, Müşteri’den yöneltilen herhangi bir talep olmaksızın KVKK hükümleri çerçevesinde Müşteriden, ilgili verilere ilişkin gerekli izin ve taahhütleri almayı taahhüt etmektedir.

 • SÖZLEŞMENİN SÜRESİ FESHİ

İşbu Sözleşme, Sözleşmeye icazet edilmesi ile  başlayacak ve bu Sözleşme kapsamındaki tüm Sipariş Formlarının süresi dolana veya feshedilene kadar devam edecektir.

Hizmetlerin süresi, her geçerli Sipariş Formunda belirtilecektir. Geçerli bir Sipariş Formunda aksi belirtilmedikçe, Sipariş Formları, taraflardan biri tarafından feshedilmediği sürece, cari dönemin bitiminden en az 30 gün önce yazılı bildirimde bulunulmadığı takdirde bir yıllık ek süreler için otomatik olarak yenilenecektir.

Taraflardan herhangi biri, diğer tarafın bu Sözleşmeyi esaslı bir şekilde ihlal etmesi durumunda, söz konusu ihlal 30 günlük bildirim süresi içinde giderilmediği sürece, 30 günlük yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi ve geçerli Sipariş Formlarını feshedebilir.

Müşterinin bu Sözleşmeyi veya herhangi bir Sipariş Formunu SportsWo’nun esaslı ihlali nedeniyle feshetmesi durumunda, Müşteri, fesih tarihinden sonra verilmeyen Hizmetler için eşit oranlı bir geri ödeme alma hakkına sahip olacaktır ve tahakkuk eden ödeme hakları, Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesi veya sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

 • GARANTİ FERAGATNAMESİ

Taraflarca aksi kararlaştırılanlar hariç olmak üzere, SportsWO, hizmetleri olduğu gibi sağlar ve hizmete ilişkin açık ya da zımni ticari elverişlilik, doğruluk, amaca uygunlukla ilgili herhangi bir garanti dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık ve/veya zımni tüm garantileri reddeder. 

 1. SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI

Taraflar, İşbu Sözleşme ile ilgili şartlar ve koşullar dahilinde, ihmal, sıkı yükümlülük ve diğer durumlar hususunda herhangi bir arızi, cezai veya dolaylı zararlar veya Müşteri tarafından SportsWo’ya bir talebin ortaya çıktığı tarihten önceki 12 ay içinde Müşteri tarafından ödenen ya da ödenecek olan ücretlerden sorumlu tutulmayacaktır.

Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamasına bakılmaksızın:

 1. Müşterinin işbu Sözleşmenin 3. Bölümünü ihlal etmesinden kaynaklanan sorumluluğu ve taraflardan herhangi birinin bu Sözleşmenin tazminat hükümlerinden doğan sorumluluğu sınırlı olmayacaktır.
 2. Taraflardan her birinin işbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülüklerinin ihlalinden doğan yükümlülüğü sabit kalacaktır. Bir hak talebinin ortaya çıktığı tarihten önceki 12 ay içinde Müşteri tarafından SportWO’ya ödenen veya ödenecek Ücretlerin üç katı ile sınırlı olacaktır.
 1. TAZMİNAT
 1. SportsWO’nun Tazminat Yükümlülükleri

SportsWO, hizmetin, işbu Sözleşme kapsamında izin verilen şekilde kullanımının üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği (“Müşteriye Karşı Talep”) iddiasından kaynaklanan tüm üçüncü taraf iddiaları için Müşteriyi savunmayı taahhüt eder ki Hizmetlerin herhangi bir bölümünün üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği iddiasıyla ilgili olarak SportsWO’nun Müşteriye karşı yegane sorumluluğu belirlemektedir.

Hizmetlerin bir üçüncü taraf fikri mülkiyet talebine konu olması veya SportsWO’nun Hizmetlerin böyle bir hak talebine konu olacağına kanaat getirmesi durumunda SportsWO:

 1. Hizmetleri artık ihlal eden tarafından iddia edilmeyecek şekilde değiştirebilir.
  1. Müşterinin Hizmetleri kullanmaya devam etmesi için bir lisans alma veya
  1. Bu Sözleşmeyi veya herhangi bir geçerli Sipariş Formunu feshetme ve fesih tarihinden sonra sunulmayan Hizmetler için Müşteriye eşit oranlı bir geri ödeme yapmayı seçebilecektir.
 • Müşterinin Tazminat Yükümlükleri

Müşteri, Müşterinin Bölüm 3 (a) i’yi ihlal etmesinden kaynaklanan tüm üçüncü taraf iddiaları için SportsWO’yu savunmayı kabul eder. SportsWO’yu her türlü hasardan ve SportsWO’ya karşı bir hak talebi sonucunda maruz kalınan hasardan, makul avukatlık ücretlerinden ve maliyetlerden tazmin etmeyi kabul eder.

 • Tazminat Koşulları

İşbu Sözleşme kapsamındaki tazminat yükümlülüklerinin geçerli olması için, tazminat talep eden taraf:

 1. Derhal tazminat talebinde bulunmalı,
 2. Tazminat veren tarafın savunmayı tek başına kontrol etmesine veya talebin çözümüne izin vermeli ve
 3. Makul şekilde Tazmin eden tarafın talebi ve masrafı üzerine dayanak iddianın herhangi bir savunmasına veya çözümüne yardımcı olmalıdır.
 1. SON HÜKÜMLER

Taraflardan hiçbiri, doğal afet, sivil kargaşa, terörizm veya savaş, işgücü dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir tarafın makul kontrolü dışındaki bir koşulun neden olduğu yükümlülüklerini yerine getirmedeki herhangi bir başarısızlık veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır.

Bu Sözleşmede değişiklik ancak Tarafların yazılı mutabakatı ile yapılabilecektir.

Bu Sözleşme veya herhangi bir bölümü, herhangi bir zamanda şartların eklenmesi veya silinmesi dahil olmak üzere, SportsWO tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir ve bu tür değişiklikler, eklemeler veya silmeler, yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girer.

İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi halinde kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı, uygulanabilirliği bu durumdan hiçbir şekilde etkilenmeyecek ve zarar görmeyecektir.

İşbu Sözleşme ve/veya buna bağlı hak ve yükümlülüklerinden hiçbiri, diğer tarafın önceden alınmış yazılı izni olmadan, başkaca bir üçüncü kişiye devir ve temlik edilemez.

İşbu Sözleşmeye uygun olarak verilmesi gerekli ya da verilmesine izin verilen her türlü bildirim, talep, istek ve diğer bildirimler yazılı şekilde Türkçe olarak hazırlanır, iadeli taahhütlü posta ya da noter vasıtasıyla karşı tarafa teslim edilir. Bildirimler, ilgili tarafa ait ikamet adresine yapılır. Bu adreslerdeki değişiklikler diğer taraf yazılı olarak bildirilir. Söz konusu adresler, Tarafların kanuni ikametgahları olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar muhatabına ulaşmış kabul edilecektir.