Serkan Akkoyun – Sports Workers Office

Serkan Akkoyun

Serkan Akkoyun, 2010 yılından bu yana spor medyasında yer alıyor. Sektörün mutfak kısmında editörlük, muhabirlik, dergi yazarlığı gibi birçok görevde bulundu. Birçok haber yazıp, röportaj gerçekleştirdi. Günümüzde ana akım ve dijital medyada futbol yorumculuğu yapmakta. Bi Dünya Futbol ve Bi Dünya Memleket isimli iki futbol kitabı bulunmakta. Ekonomi mezunu olan Serkan Akkoyun’un bitirme tezi ‘Türk Futbol Ekonomisi’ üzerineydi. Daha sonra Yönetim Ekonomisi alanında Yüksek Lisans yapan Akkoyun, tezini ‘Türk Futbol Kulüplerinin Altyapı Yapılanması, Avrupa’daki Örneklerle Kıyaslanması’ üzerine yazdı. Akkoyun ayrıca Anadolu Üniversitesi’nde Spor Yönetimi öğrenimini sürdürmekte.